Fiske

Kveite

Atlantisk kveite er den største arten av flatfisk som finnes i Atlanterhavet. Den er høyt verdsatt av sportsfiskere og kommersielle fiskere på grunn av sin størrelse og kampvilje.

For å fange en atlantisk kveite bruker fiskere vanligvis bunnfiskemetoder som jigging, agnkasting eller fiske med død fisk. Men det er svært viktig å ha riktig utstyr, for eksempel kraftige fiskestenger på opptil 50 lbs, men vi anbefaler 20-30 lbs, kraftig flettet fiskesnøre på 0,30 -0,45 mm og en god snelle med godt mottrykk. Atlantisk kveite kan vokse seg veldig stor og kan gi kraftig motstand.

Torskefiske

Atlantic Cod is a species of fish that can be found in the North Atlantic Ocean. It is a very popular target for both recreational and commercial fishers due to its abundance and delicious flavor. And especilly when the Skrie is comming to narrow waters to bride.

For å fange atlanterhavstorsk bruker fiskere vanligvis en rekke metoder, inkludert jigging, agnkasting, dorging og bunnfiske. Som agn kan man blant annet bruke mark, heering.

Når du fisker etter atlanterhavstorsk, er det viktig å lete etter områder med en dybde på mellom 30 og 100 meter. Gode fiskeplasser er blant annet svaberg, avsatser under vann og bunnen av undervannsstrukturer.

Pollock

Sei er en fiskeart som finnes i Nord-Atlanteren og rundt arktiske farvann.

Når du fisker etter sei, er det viktig å lete etter områder med sterk strøm, da det er her fisken jakter på mat.

Gode fiskeplasser for sei er steinete utskjæringer, undervannskanter og bunnen av undervannsstrukturer. Noen ganger kan du se fisken jakte på småfisk i overflaten, og da er det en fryd for øyepål. Ellers kan du fange fisken i de midtre vannmassene.

nb_NONB